Vellinges skolor blir ännu bättre på IT

Under 2013 kommer alla elever i årskurs 7-9 i Vellinge kommuns skolor ha en dator eller en läsplatta. Detta är en av målsättningarna i den plan för införande av personal- och elevdatorer, som utbildningsnämnden klubbade under måndagens sammanträde.

Planen drar bland annat upp riktlinjerna för i vilken takt datorer och läsplattor ska införas i kommunens skolor.

Den slår bland annat fast att alla elever i årskurs 7-9 i Vellinge kommuns skolor ska ha en bärbar dator eller läsplatta hösten 2013. Dessutom ska alla elever i årskurs 4-6 ha en dator eller läsplatta hösten 2015.

-  Modern IT ska vara en naturlig och integrerad del av undervisningen. Planen är ett verktyg för att föra oss ännu ett steg i rätt riktning mot detta, säger Carina Wutzler (M), ordförande i utbildningsnämnden i Vellinge kommun.

I planen fastställs även att skolledarna ska fortbildas med fokus på ny pedagogik och nya arbetssätt. Lärare kommer att utbildas genom workshops, inspirationsföreläsningar och liknande.

Ett mål är också att varje skola ska ha ett så kallat "ITeam", en grupp elever vars uppgift är att stödja både elever och lärare i hur tekniken fungerar.