Vellinge kommun utlyser markanvisningstävling för hotell i Höllviken

Ett nytt hotell med tillhörande restaurang ska kopplas samman med Nyckelhålsparken och skapa en ny havsnära mötesplats för medborgare, företagare och turister i Höllviken. Kommunen investerar 14 miljoner kronor för att ge Nyckelhålsparken ett ansiktslyft och söker nu en köpare för hotellfastigheten som ligger intill själva parken.

Med anledning av detta går kommunen ut med en markanvisningstävling. Vill du vara med och utveckla en ny pärla på näset? Tveka då inte på att delta i tävlingen!
- Fastigheten har en fantastisk potential! Det viktigaste för kommunen är att vi får rätt typ av verksamhet som utvecklar platsen till ett nytt vardagsrum i Höllviken, säger Linda Ericsson, projektledare på Mark och exploateringsenheten.
Om du vill tävla finns underlag att hämta här.