Vellinge kommun redovisar ett resultat på 53,2 mkr för 2017

2017 var ett händelserikt år för Vellinge kommun. Kärnverksamheterna skola och omsorg redovisade ett bra resultat både ekonomiskt verksamhetsmässigt

Till exempel blev Vellinge utsedd till årets skolkommun i lärarförbundets ranking för fjärde året i rad. Skola och omsorg står för ungefär 82 % av kommunens kostnader.

- Det låga ränteläget, intäkter från kommunens kapitalförvaltning och högre skatteintäkter har bidragit till det positiva resultatet om 53,2 miljoner, säger Åke Grönvall, ekonomidirektör på Vellinge kommun.

Satsningar på skolor och omsorgsboenden

Nybyggnationen i kommunen har varit hög både när det gäller bostäder och verksamhetslokaler. Kommunens två största investeringar är serviceboendet Omtankens hus i Höllviken och om- och tillbyggnationen av Herrestorpsskolan i Vellinge tätort. Nybyggnation av förskolor har påbörjats både i Västra Ingelstad och i Vellinge tätort. Totalt har kommunen investerat 264,5 mkr under 2017.

- Jag är glad och stolt över vad vi åstadkommit under 2017. Utvecklingsarbetet inom verksamheterna har fortsatt, centrumutvecklingen visar sig i konkreta resultat, byggnation för nya verksamheter är i full gång och många väljer att flytta till kommunen. Det är en positiv anda med framtidstro i hela kommunen just nu. Det ska vi ta till vara och spinna vidare på, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige kommer att behandla årsredovisningen den 24 april.