Vellinge kommun och polisen skrev under medborgarlöfte

Polisens och kommunens medborgarlöfte för 2017 riktar in sig på ungdomsbrottslighet. Syftet med löftet är bland annat att öka den upplevda tryggheten och stärka förtroendet för polisen.

Medborgarlöftet för 2017 skrivs under.

Idag träffades kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) och Mikael Storm, chef för lokalpolisområde Trelleborg, för att skriva under avtalet om gemensamt medborgarlöfte för 2017. Löftet utgår från polisens och kommunens samverkansavtal om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Problemen som ligger till grund för medborgarlöftet är skadegörelse, ofredanden, narkotikabrott och hänsynslös trafik med bilar och mopeder i kommunen. Problembilden har tagits fram av polisen och Vellinge kommun, och från synpunkter som framförts på ett medborgardialogmöte i september. Bilden grundar sig också på brottsstatistik, resultat från den senaste tryggghetsmätningen och från kontakt med lokala aktörer i Vellinge kommun.

Polisen och kommunen lovar att:

  • Polisen ska vara synlig vid tider och på platser där ungdomsbrottsligheten är mest framträdande.
  • Polisen förbinder sig att lägga motsvarande två heltidstjänster under ett år på detta arbete.
  • Polisen arbetar med att fånga upp ungdomar med riskbeteenden för att förhindra att ungdomarna hamnar i kriminalitet och missbruk. Detta görs genom att ha samtal med ungdomarna och deras föräldrar, och genom samarbete med socialtjänsten.
  • Kommunen och polisen tillsammans med medborgarna kommer att genomföra två trygghetsvandringar.

Målen med aktiviteterna i löftet är att den upplevda tryggheten bland kommuninvånarna ska öka och att utsattheten för brott orsakade av ungdomar ska minska. Löftet ska även bidra till ett ökat förtroende för polisen.

- Att vi väljer att fokusera på ungdomsbrottslighet känns väldigt viktigt av flera anledningar. Den här typen av brottslighet innebär stora kostnader både för samhället och för drabbade individer, till exempel i form av skadegörelse. Ungdomsbrottslighet skapar också ofta otrygghet bland allmänheten och den vill vi bryta, vi vill att alla invånare ska känna sig trygga med att gå ut. Dessutom är det viktigt för ungdomarnas egen skull, att bryta destruktiva beteenden som riskerar att leda till ännu grövre kriminalitet och att de hamnar i ett långvarigt utanförskap, säger Carina Wutzler.