Liverapporterting om det stigande vattenståndet

11.50 Monteringen av det mobila översvämningsskyddet påbörjas på Bredeväg i Skanör.

15.00 Översvämningsskyddet på Bredeväg är nu på plats

16.14 Vattennivån är nu 30 centimeter högre på översvämningsskyddets utsida än på insidan.

16.52 Alla fastigheter längs med Västergatan i Skanör med hus mot sjösidan är översvämmade. Hamnen i Skanör är också översvämmad och Hamngatan kommer att stängas av.

17.03 Norr om Hamnvägen i Skanör går vattnet upp till kärleksstigen. Söder om Hamnvägen tycks situationen vara bättre tack vare dämmet i Slusan. Översvämingsskyddet i Bredeväg har fått skador på grund av vattentrycket och arbete för att täta pågår.

18.30  Fortsatt höga havsnivåer. 326 st hushåll saknar el i Skanör Falsterbo, för mer information om elavbrott se E-ons hemsida. På grund av elavbrottet så är även gatubelysningen i centrala Skanör släckt. Enligt DMI så ska vattnet börja sjunka undan från kl.20.00.

19.00 Elen är tillbaka i Skanör Falsterbo

19.15 Vi har fått en vattenläcka i Höllviken, vi måste omprioritera resurserna och eftersom vattnet nu sjunker så låter vi en personal vara kvar i Skanör för att hålla koll på läget.

19.52 Vi gör nu bedömningen att vattnet dragit sig tillbaka så pass mycket att stituationen inte längre kan anses som kritisk. Liverapporteringen avslutas härmed.