Varning för mycket högt vattenstånd

Under morgonen har SMHI gått ut med en klass 2-varning för mycket högt vattenstånd kring Öresund och södra Östersjön. Skanör löper hög risk att drabbas värst.

översvämning

Följ liverapporteringen om översvämningsläget här

Vattenståndet tros komma att stiga under onsdag eftermiddag/kväll och nå sin kulmen mellan klockan 18 och 21 då nivån tillfälligt kan ligga på 80-120 centimeter över medelvattenstånd. Högst kommer vattenståndet att vara vid Skanör.

- Vellinge kommun kommer som följd av varningen att montera det mobila översvämningsskyddet i Bredeväg samt stänga dämmet i Slusan, säger Mathias Lindsjö, teknisk chef på Vellinge kommun.

För mer information kring aktuellt vattenstånd och väderlek hänvisar vi till SMHI

Skydda din egendom

Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skydda dig själv och din egendom.

Om du riskerar att drabbas av översvämning

 • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet
 • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Om du drabbas av översvämning

 • Vid akut nödsituation, ring 112, SOS Alarm
 • Gör så snart det är möjligt en anmälan till ditt försäkringsbolag
 • Gör en anmälan till Vellinge Direkt, tfn 040-42 50 00
 • Bryt all elektrisk ström (töm kyl och frys)
 • Bygg barriärer med sandsäckar eller dylikt
 • Flytta värdefulla ägodelar från det utsatta området
 • Fyll örngott eller liknande med sand eller jord och stoppa ner det i golvbrunnar och toalettstolar för att förhindra att vatten trycks upp bakvägen.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar med silikon och plywoodskivor och/eller plastduk
 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.
 • Följ nyhetsrapporteringen via www.vellinge.se, radio och/eller TV så du vet hur översvämningen utvecklas
 • Fotografera eller filma skadorna, och gör även en förteckning över dem.

Du kan läsa mer om översvämningar här