Var med på trygghetsvandring i Skanör - fokus bostadsinbrott

På tisdagen den 23 maj är det åter dags för trygghetsvandring, den här gången i Skanör. Eftersom Skanör varit mer drabbat av inbrott än övriga kommundelar så kommer fokus för trygghetsvandringen att ligga på bostadsinbrott och hur man kan förebygga dessa.

Trygghetsvandringarna genomförs under året med representanter från den kommunala organisationen och polisen tillsammans med boende och andra intresserade och syftet är att genom nya synpunkter och perspektiv få en bättre samlad bild av var och hur åtgärder behöver göras. Vandringarna är ett led i kommunens trygghetsarbete.

Årets andra trygghetsvandring genomförs på tisdag den 23 maj kl. 18:30 i Skanör, samling utanför Skanörs bibliotek.

Anmälan görs via e-post till Patrizia.Bertarini@vellinge.se senast den 22 maj. Uppge namn, adress, e-post och telefonnummer.