Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Nästa vecka den 8-14 maj kommer Vellinge kommun att delta i den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan.

översvämning

Kampanjen är ett initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och syftet är att öka medborgarnas riskberedskap och kunskap om hur de kan klara sig när samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

- Eftersom vi tycker att Krisberedskapsveckan är viktig, beslöt vi tidigt att engagera oss, säger Malin Ekblad, säkerhetschef i Vellinge kommun. Kommunen har en viktig roll i samhällets beredskap vid svåra påfrestningar. Vi vet också att intresset för frågor om säkerhet och beredskap är större än på många år. Förberedda och engagerade kommuninvånare stärker krisberedskapen.

Huvudbudskapet under årets kampanjvecka är "Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner".

På vellinge.se kommer du nästa vecka att kunna hitta matnyttig information och tips om hur du kan förbereda dig för en kris. Tävlingar med fina priser utlovas också.