Underhållsarbete på Henriksdalsvägen i Höllviken

Kommunen kommer att utföra underhållsarbete på en vattenledning som ligger i Henriksdalsvägen. Arbetet beräknas starta den 8 oktober och pågå i ungefär nio veckor.

nderhållsarbetet innebär att vattenledningen i gatan kommer att tätas samt att berörda fastigheters servisventiler kommer att bytas ut.

Henriksdalsvägen kommer att vara stängd för genomfartstrafik under hela arbetsperioden.