Tre laddstationer på plats, två nya på gång!

Nu är tre laddstationer för el- och hybridbilar i drift i Vellinge kommun. Laddstationen vid Kommunhuset i Vellinge är alltjämt den som används flitigast. Stationen vid Skanörs centrum driftsattes i slutet av februari och stationen i Skanörs Hamn blev färdig att användas i mitten av april efter en tids försening.

elbilsladdning_465px

Innan sommaren kommer ytterligare två laddstationer att finnas tillgängliga. En i Nyckelhålsparken i Höllviken och en vid Falsterbo Strandbad.

- Kommunen har genom satsningen nu tagit ett rejält kliv för att skapa bättre förutsättningar för de som vill välja klimatsmarta alternativ. Utbudet av och intresset av hybrider och elbilar ökar och jag hoppas att även andra aktörer kommer fortsätta satsa på laddstationer på olika ställen i kommunen, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Laddstationerna i Vellinge kommun är avsedda att användas av vem som helst som har behov av laddning för sin elbil. Att ladda elbilen är för närvarande gratis men under försommaren, troligtvis i början av juni, kommer ett betalsystem att kopplas in. All information om hur du kan ladda och vilka priser som gäller kommer att läggas ut på EONs webbplats.