Tips och regler för nyårsfyrverkerier

Att ringa in det nya året är för de flesta förenat med glädje och festligheter. Men nyårshelgen innebär ofta även olyckor orsakade av raketer och smällare, speciellt bland unga. Här hittar du tips på hur du kan hålla dig själv och människor och djur i din närhet utom fara.

Fyrverkerier

Enligt Vellinge kommuns säkerhetsföreskrifter är det förbjudet att använda raketer och smällare inom detaljplanerat område. Undantaget är mellan klockan 23.00 på nyårsafton och 01.00 på nyårsdagen. Det är dessutom totalförbjudet att använda raketer eller smällare inom 200 meter från särskilt boende.

Tänk på hundarna

Tänk också på att hundar kan bli jätterädda av fyrverkerier och genom att respektera reglerna ger du hundägare i ditt område en chans att skydda sina hundar under de tider som fyrverkerier är tillåtna.

Följ anvisningarna

För din och andras säkerhet, se till att du hanterar fyrverkeripjäserna enligt tillverkarens anvisningar om hur de ska riggas, säkerhetsavstånd och den tidsgräns som gäller innan man kan gå fram till en tänd produkt som inte gett avsedd effekt.

Det finns en 18-årsgräns för hantering av fyrverkerier. Varför är det ändå flest minderåriga som skadas?

Orsaken är bland annat att vuxna köper fyrverkerier till minderåriga. Ofta har också alkohol ett finger med i spelet.

Du kan läsa mer på dinsäkerhet.se och på MSB:s webbplats.