Tillfälligt förbud mot att stanna eller parkera på Bankgatan i Vellinge

Med anledning av studentkortegen på torsdag införs förbud mot att stanna eller parkera på båda sidor om Bakgatan mellan Stortorget och Östergatan från och med den 7 juni klockan 12.00 till och med den 8 juni klockan 08.00.