Så kan du hjälpa flyktingar och ensamkommande barn

Det råder just nu en akut humanitär kris. Det finns olika sätt att hjälpa ensamkommande barn och flyktingar. Här listar vi några olika sätt.

Har du tid och engagemang för att bli jourhem?

Vellinge kommuns största behov nu är jourhem till ensamkommande barn. Ett jourhem är ett hem som är utrett och godkänt av kommunen. Skillnaden mellan familjehem och jourhem är att i ett jourhem bor barnet akut i avvaktan på att lämpligt familjehem hittas. Barnen kan som längst bo i ett jourhem i sex månader.

Vid intresse genomgår du en utredning. Vid ett godkännande och ett påbörjat uppdrag får man som jourhem utbildning, handledning och arvode.

Ring för mer information till familjehemssekreterare Anna Gran, 040-42 50 00 eller mejla familjehem@vellinge.se

Har du tid och engagemang för att bli familjehem?

Vellinge kommun söker familjehem till ensamkommande flyktingbarn från olika delar av världen. Att vara familjehem innebär att man blir en viktig vuxen, en ställföreträdande förälder, för ett barn som inte har tillgång till sina biologiska föräldrar.

Vid intresse genomgår du en utredning. Vid ett godkännande och ett påbörjat uppdrag får man som familjehem utbildning, handledning och arvode.

Ring för mer information till familjehemssekreterare Anna Gran, 040-42 50 00 eller mejla familjehem@vellinge.se

Läs mer om vad det innebär att vara familjehem

Är du intresserad av att bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

När det ensamkommande barnet fått uppehållstillstånd i Sverige ska socialnämnden utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar man för barnets personliga förhållanden utifrån barnets individuella behov samt är barnets företrädare och förmyndare. Som särskilt förordnad vårdnadshavare behöver man inte alltid själv utföra den praktiska omvårdnaden exempelvis då barnet inte behöver bor hos den särskilt förordnade vårdnadshavaren, men man har ändå det övergripande ansvaret att se till att barnet får vad det behöver.

Ansvaret ska utövas med respekt för barnet och med hänsyn till barnets eventuella önskemål, utifrån barnets ålder och mognad.Vill du veta mer om vad det innebär att vara särskilt förordnad vårdnadshavare kan du nå våra familjerättssekreterare via Vellinge Direkt på telefonnummer 040- 42 50 00.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj/kontaktperson eller familjehem?

Gå till sidorna för kontaktperson/kontaktfamilj eller familjehem på Vellinge.se för att läsa mer.

Är du intresserad av att bli god man?

Som god man för ensamkommande barn företräder du barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Som god man hjälper du till att se till att barnet får en bra första tid i Sverige och bevakar frågor som rör barnets angelägenheter; personliga, ekonomiska och rättsliga.

För mer information kontakta överförmyndare Mona Mellert.
T: 040-42 50 00 E-post: mona.e.mellert@vellinge.se

Engagera dig ideellt

De ensamkommande barnen kan också behöva annat vuxet stöd. Det kan handla om allt från att läsa läxor, spela schack till att gå på fotboll eller bio, beroende på vad barnet känner för. Vill du hjälpa till och göra en insats här kan du engagera dig ideellt.

Du kan kontakta något av våra boenden direkt. Du hittar kontaktuppgifter till HVB-hem här, eller engagera dig i någon av de ideella organisationerna som har aktiviteter.

Rädda Barnens Lokalförening Vellinge Näset är samordnare för läxhjälp på våra boenden. Som läxhjälp hjälper du ett ensamkommande barn med läxorna, vilket gör att barnet får ännu bättre förutsättningar att klara sig på bra i skolan. Samordnare för läxhjälp i Rädda Barnen är Cecilia Höglund Nevsten: hoglundcecilia@hotmail.com . Läs mer på Rädda Barnen webbplats.

MedMänniskaNu är en del av Röda Korset och frivilligkrafter i Vellinge kommun. Eftersom det kan vara svårt för nyanlända att träffa personer i Sverige som inte är myndighetsrelaterade eller landsmän vill MedMänniskaNu vara en länk in i samhället. Läs mer på MedMänniskaNu:s hemsida.

Andra sätt att hjälpa och bidra

Om du vill skänka pengar så är det viktigt att tänka på att den organisation du väljer är anslutet till ett så kallat 90-konto. Det är en garant för att organisationen är seriös och att din hjälp gör skillnad. Tänk på att det ofta är bättre och effektivare att skänka pengar än till exempel kläder och skor.

Röda Korset: Pengarna till människor på flykt.

Bankgiro 900-8004, skriv "På Flykt" Swisha till 123 555 7764 Sms:a MED till 72900 för att skänka 50 kronor. Till Röda Korsets hemsida

Rädda Barnen: Arbetar för att inga barn i världen ska fara illa.

Plusgiro: 90 2003-3 Bankgiro: 902-0033 SMS:a Akut100 till 72911 för att ge 100 kronor SMS:a Akut200 till 72911 för att ge 200 kronor SMS:a Akut300 till 72911 för att ge 300 kronor Besök Rädda barnens hemsida

UNHCR (FN:s flyktingorgan): Har insamlingar specifikt för båtflyktingar och krisen i Syrien.

Plusgiro: 9001 64-5 Bankgiro: 900-16 45 SMS:a FLYKTING100 till 72980 för att ge 100 kronor Besök UNHCR:s hemsida

Läkare utan gränser: Arbetar för att rädda liv i krigsdrabbade och nödställda länder.

Plusgiro: 900603-2 Bankgiro: 900-6032 Swish: 9006032 SMS:a LIV till 72979 för att skänka 100 kronor SMS:a LIV 200 till 72979 för att skänka 200 kronor Besök Läkare utan gränsers hemsida

Radiohjälpen: Har startat en insamling med fokus på flyktingkrisen.

Plusgiro: 90 1950-6, märk inbetalningen med FLYKT Bankgiro: 901-9506, märk inbetalningen med FLYKT SMS:a FLYKT till 72 999 för att ge 100 kronor Ring 0900-25 100 för att ge 100 kronor Swisha valfritt belopp till 9019506, skriv FLYKT i meddelandet. Besök Radiohjälpens hemsida

Svenska kyrkan: Svenska kyrkan finns på plats och stöttar flyktingarna i Europa. Bidrag kommer bland annat att användas till tält, rent vatten och psykosocialt stöd.

Plusgiro: 90 01 22-3 Bankgiro: 900-1223 Swish: 9001223 SMS:a FLYKTING till 72 905 för att ge 100 kronor

UNICEF: Unicef ser till att barnen och deras familjer får stöd och hjälp i de krigshärjade länderna, i flyktinglägren och på flyktvägen.

Bankgiro: 902-0017, märk "flykt". SMS:a LIV till 72900 för att skänka 100 kronor.

SOS Barnbyar: Hjälper ensamkommande flyktingbarn. Tar hand om barn som kommit bort från eller förlorat sina föräldrar och arbetar med att återförena familjer.

Plusgiro: 90 02 29-6, märk "Katastroffonden" Bankgiro: 900-2031, märk "Katastroffonden" Swish: 1239002296 SMS:a SOS till 729 70 för att skänka 150 kr till SOS Barnbyars katastroffond Besök SOS Barnbyars hemsida