Prisutdelningar på årets sista kommunfullmäktige

På onsdagen hölls årets sista kommunfullmäktigemöte i Vellinge. I vanlig ordning avrundades året med att belöna flera medborgare för deras gärningar inom bland annat miljö, kultur och pedagogik.

Stipendier och diplom delades ut i sex olika kategorier.

Årets medarbetare

Mikael Andersson, köksmästare på Stora Hammars skola utsågs till årets medarbetare. Kriterierna för denna utmärkelse inkluderar bland annat att vara en god ambassadör för Vellinge kommun, bidra till förbättring i det dagliga arbetet och att skapa arbetsglädje. Nominering kan göras av både chefer, kollegor och medborgare.

Årets pedagog

Annica "Mimmi" Gullberg utsågs till årets pedagog. Bland annat för sin lyhördhet mot elevernas individuella behov och sin strävan efter att ständigt utveckla sig själv och resten av verksamheten. Nominering görs av rektor/förskolechef alternativt av kollegor.

Kulturstipendiet

Kulturstipendiet gick till möbelsnickaren Mattias Sonngård. Nominering görs av konstnären själv eller annan person. Beslutet tas av nämnden för gemensam service.

Idrottsstipendiet

I år delades idrottsstipendiet ut till två utövare. Oliver Åström Möller för sina prestationer i hopprep och Kasper Kadestål för sina prestationer inom friidrott. Ansökan görs av idrottsföreningars respektive styrelse. Beslutet tas av nämnden för gemensam service.

Årets stadsbildspris

Årets stadsbildspris delas ut för byggnader, platser eller rum som bidrar till att lyfta upp stadsbilden. I år tilldelades priset Christina och Pierre de Labouchère för Sommarvillan Falsterbo på Fyrvägen 10 i Falsterbo. Det är miljö- och byggnadsnämnden som nominerar och beslutar vem som får priset.

Årets miljöpris

Årets miljöpris gick i år till den ideella organisationen Lions Club Reng Höllviken för deras förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. Miljö- och byggnadsnämnden nominerar och beslutar vem som får priset.