Nytt samverkansavtal mellan polisen och Vellinge kommun

Vellinge kommun och Polismyndigheten Region Syd har kommit överens om ett samverkansavtal för 2016-2018. Syftet är bland annat att skapa ett effektivare gemensamt arbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Polisen och Vellinge kommun har under många år samarbetat och samverkat kring olika fokusområden, med syfte att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Nu har kommunstyrelsen beslutat om ett nytt samverkansavtal för de kommande åren, 2016-2018.

Fokusområden för samverkan kommer att vara följande:

1. Trygghet i offentlig miljö inklusive trafikmiljön

2. Bostadsinbrott

3. Inbrott och skadegörelse på kommunala verksamhetslokaler

4. Ungdomars alkohol- och drogkonsumtion samt relaterad brottslighet

5. Säkerhet och trygghet i samband med flyktingmottagande

6. Våldsbejakande extremism

Bland de övergripande målen för perioden finns till exempel att bostadsinbrotten ska minska till mindre än 100 inbrott per år, att antalet personer som känner sig otrygga ska minska och att antalet inbrott på skolorna ska minska tack vare kommunens förebyggande arbete.

Avtalet kommer att tecknas på tre år, med en uppföljning och eventuell revidering av fokusområdena efter halva tiden, med hänsyn till resultat från brottsstatistiken för 2016.

–Trygghetsfrågorna är viktiga och centrala i kommunens arbete och målet är att alla som bor, vistas eller verkar i kommunen ska känna sig trygga. För att uppnå detta krävs samverkan med olika parter, inte minst med en närvarande polismyndighet. Avtalet är en bra grund för vårt fortsatta brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, säger kommunstryrelsens ordförande Carina Wutzler.