Ny sammanställning av polisen visar att flera brott minskar i Vellinge kommun

Polisen har gjort en sammanställning av några av de mest anmälda brotten under första halvåret 2017 och jämfört resultatet med samma period förra året.

Glädjande är att de flesta brott som redogörs för i sammanställningen har minskat i antal. Bland annat bostadsinbrotten har avtagit med över 37 procent första halvåret 2017 jämför med 2016. Även cykelstölder har minskat drastiskt med 36,5 procent.

- Att antalet bostadsinbrott har minskat kan bero på det arbete kommunen och polisen har lagt på att informera medborgare om grannsamverkan och andra sätt att skydda sin bostad på. Jag vill också lyfta fram Ljungens Villaägareförening som i samverkan med kommunen gjort en fantastisk insats för att sprida informationen vidare till medlemmar och vägföreningar i Höllviken, så att grannsamverkan verkligen kommit igång, säger Patrizia Bertarini, trygghetssamordnare på Vellinge kommun.

Ett brott som har ökat enligt sammanställningen är skadegörelse där bland annat klotter ingår.

- Jag tror att det delvis beror på att kommunen har förbättrat sina rutiner så att samtlig skadegörelse anmäls. Bland annat anmäls numera alltid klotter av våra entreprenörer som utför saneringen, säger Patrizia Bertarini.