Nu är vattnet tjänligt igen och det går bra att bada på Falsterbostranden

Under helgen som gått har allmänheten avråtts från att bada på Falsterbostranden efter att prover visat på otjänligt vatten. Det senaste provet visar att vattnet nu är tjänligt igen och skyltarna som avråder från bad kommer att tas bort under måndagen.

Badvattnet bedömdes som otjänligt efter att man upptäckt E.coli-bakterier i proverna. Varför bakterierna kommit ut i vattnet vet man ännu inte. Skyltar om att bad avrådes sattes upp på Falsterbostranden i fredags.

Det senaste provet, som gjordes i fredags, har nu analyserats och visar att vattnet är tjänligt igen. Skyltarna tas bort under måndagen.

Provtagning kommer att fortsätta ske återkommande under badsäsongen och nästa prov görs på måndag den 7 augusti.