Newcastlesjuka hos värphöns på gård i kommunen

Hönsbesättningen på en gård utanför Höllviken har testats positiv för Newcastlesjuka. Ytterligare en gård, i Trelleborgs kommun, misstänks ha fått smittan i sin besättning. Newcastlesjukan ska inte förväxlas med fågelinfluensan då den endast drabbar fåglar, och inte människor.

Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Statens Veterinärmedicinska anstalt och de berörda kommunerna arbetar på olika sätt med utbrottet av sjukdomen som inte smittar till människor. Newcastlesjukan smittar via vilda och tama fåglar och kan också överföras av människor eller redskap. Det gör att en rad restriktioner har införts i ett skyddsområde inom en radie av en mil kring den smittade gården. Restriktionerna innebär bland annat att det är förbjudet att gå in i djurstallar, transportera fåglar och anordna utställningar med fjäderfä.

Ytterligare information finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se<http://www.jordbruksverket.se>