Medborgaren i fokus i antagen digital agenda för Vellinge kommun

Förbättrad service och kortare handläggningstider är ett par av fokusområdena i Vellinge kommuns digitala agenda för 2016-2020. Agendan antogs av kommunfullmäktige på onsdagskvällen den 28 september.

– Den digitala agendan handlar om att modernisera och förbättra sättet vi möter medborgare på. Det handlar om våra välfärdstjänster till exempel inom omsorg, skola och samhällsbyggnad. Målet är att vi som kommun på sikt ska vara lika tillgängliga digitalt som många banker och Skatteverket är idag, säger Rickard Åkerman, programansvarig för den digitala agendan.

Områden som tas upp i agendan är digitala tjänster för att till exempel ansöka om skolskjuts, boka och betala lokaler, ändra i sophämtning, söka bygglov samt en utvecklad "Mina sidor"-tjänst.

– Kommunen tar nu ett samlat grepp kring digitaliseringen och dess möjligheter för att utveckla verksamheterna och öka medborgarnyttan. Jag ser det som en nödvändighet om vi ska klara framtida behov och de krav som finns från invånare, företagare och besökare. Genom digitaliseringen kommer vi både kunna effektivisera kommunens organisation, öka kvaliteten i verksamheterna och förbättra tillgängligheten på olika sätt. Det är något nödvändigt gott för Vellinges fortsatta tillväxt, utveckling, attraktivitet och det gagnar alla i Vellinge kommun, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den digitala agendan syftar till att tillgodose Vellinge kommuns lokala behov. Den är också ett led i att uppfylla de mål som finns uppsatta på regional, nationell och europeisk nivå.

Här kan du ladda ner hela digitala agendan som pdf-fil. (PDF-dokument, 1,2 MB)