Markanvisningstävling avgjord för hotellet på Nyckelhålstomten

Markanvisningstävlingen är nu avgjord för hotellet i Höllviken på Nyckelhålstomten. Cormac Förvaltnings AB vann i samarbete med Daleken AB för sitt förslag "The Key" där formen på ett kitesegel har gett inspiration till formen på huset.

Nyckelhålsparken perspektiv

Ritning upprättad av Lloyd's Arkitektkontor AB, Lund

- The Key är inte bara ett hotell utan en mötes- och inspirationsplats för både näringsliv och kommuninvånare. I entréplan finns konferens-och kongressmöjligheter med upp till 200 personer som smidigt kan förvandlas till en festlokal med dansbana som på den gamla goda tiden, säger Carina Schönhult på Cormac Förvaltnings AB.

Vellinge kommuns samhällsbyggnadschef Anna Möller motiverar varför valet föll på Cormac Förvaltnings AB och Daleken AB:

- Förslaget stärker näsets identitet och Nyckelhålsparken som en mötesplats. Ett landmärke mot havet samtidigt som fasadmaterialet gör att byggnaden smälter in i sin omgivning, säger Anna Möller.

En restaurang kommer att ligga i bottenvåningen med utsikt över havet. Tack vare husets välvda form kommer de flesta av hotellets hotellrum att få havsutsikt.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler är mycket positiv till det antagna förslaget

- Vi har nu kommit ett rejält kliv närmre ett förverkligande av ett hotell i Höllviken. Hotellet kommer förstärka Höllviken som turistort och med föreslaget upplägg kommer hela verksamheten bli ett positivt tillskott för såväl kommuninvånare som turister och dessutom stärka de verksamheter som redan finns på orten. År 2022 är det 100 år sedan det första hotellet på fastigheten byggdes och jag hoppas och tror att vi har ett nytt hotell i drift innan dess, säger Carina Wutzler.

Förhandlingar pågår och målet är att lämna in avtal för beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott i september.