Ledningsrenovering i Vellinge och Höllviken

Under denna vecka (vecka 2) kommer kommunen att utföra ledningsrenoveringar på Malmövägen i Vellinge och på Falsterbovägen/Videholms Allé i Höllviken. Skadade och uttjänta spillvattenledningar kläs in med nytt material så att de blir som nya. Det är kommunens målsättning att arbetena inte ska medföra några störningar för allmänheten. Om du som boende vid någon av dessa adresser ändå skulle märka av en störning får du gärna meddela gärna till Vellinge Direkt, 040-425700