Information om vinterväghållning och snöröjning

Ansvaret för vinterväghållning och snöröjning är uppdelat på olika aktörer. Här kan du läsa om vilket ansvar kommunen, Trafikverket och du som privatperson har.

Vinterväglag

Läs om vinterväghållning och snöröjning här.