Grodinventering leder till sänkt hastighet vid väg 100 i Skanör

Trafikverket håller just nu på med en inventering av groddjur vid Hagarondellen längs med väg 100 i Skanör. Med anledning av detta sänks hastigheten till 30km/h fram till den 20 maj. Mer information om grodinventeringen hittar du här