Grilla med kommunstyrelsen i Nyckelhålsparken 19 maj kl. 11–14.

Ta chansen och prata med politiker från kommunstyrelsen under lättsamma former i Nyckelhålsparken.

Vad tycker du är bra eller dåligt i kommunen? Kanske har du en jättebra idé eller en tanke om vad som saknas? Du bestämmer vad ni ska prata om.