Frågor och svar från tyck till-möten i oktober

Under oktober månad har det arrangerats två tyck till-möten där invånare kunnat framföra synpunkter och ställa frågor till kommunledningen. Här kan du läsa frågor och svar från mötena.

Tyck till-möte i Vellinge oktober 2016

Tyck till-mötena arrangerades den 12 oktober i Falsterbo och den 19 oktober i Vellinge, och sammanlagt hade mötena runt 80 besökare. På det första mötet var det kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) och miljö- och byggnadsnämndens ordförande Ola Freij (M) som var på plats för att svara på frågor, och på det andra deltog Carina Wutzler och kommundirektör Charlotte Unosson.

Här nedanför går det att läsa frågor och svar från de två mötena. Observera att snarlika frågor, och frågor som ställts flera gånger, endast redovisas en gång i sammanställningarna.

Tyck till-möte i Falsterbo den 12 oktober (PDF-dokument, 467 kB)

Tyck till-möte i Vellinge den 19 oktober (PDF-dokument, 240 kB)