Första spadtaget togs för konstgräsplanen

Måndagen den 13 augusti började arbetet med den nya konstgräsplanen i Vellinge tätort. Fotbollsplanen som ska vara belyst kommer kunna användas året om.

konstgräsplan1

Ett 40-tal barn från Vellinge IF och Vellinge FF var på plats tillsammans med sina ledare, representanter från kommunen och entreprenören Peab.

Tillställningen inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) höll tal.

- Konstgräsplanen är efterlängtad och möjliggör träning året runt och skapar dubbelt så många träningstimmar för fotbollsglada barn och ungdomar i Vellinge tätort. Det är viktigt att barn och ungdomar har en meningsfull och aktiv fritid vilket vi möjliggör tillsammans med ett aktivt föreningsliv, sa hon.

Efter talet togs första spadtaget av en av kommunens unga fotbollsspelare.

konstgräsplan2

Vid skyfall kommer fotbollsplanen också att fungera som ett magasin för regnvatten som samlas under själva spelytan. Fotbollsplanen och regnrabatter längs med Vattentornsvägen kommer att avlasta det omkringliggande området och ledningsnätet vid stora nederbördsmängder. Åtgärden är en del av skyfallsplanen för Vellinge kommun.

Konstgräsplanen kommer anläggas med dubbla system för granulatuppsamling för att inte sprida vidare mikroplaster ut i naturen. Planen anläggs dessutom lägre än omgivningen vilket ytterligare reducerar granulatspridningen.

Konstgräsplanen beräknas vara klar före årsskiftet.