Fimpar, snus och tuggummi är värsta skräpet

För att öka medvetenheten om nedskräpning har kommunen under sommaren drivit en kampanj för att få folk att slänga mindre skräp på marken.

fimpahär

55 procent av det skräp som slängs fel i Vellinge centrum utgörs av cigarettfimpar och snus, visar resultat från kommunens skräpmätning. Därför har kommunen som en del av kampanjen satsat på utökad information om var man kan slänga sin fimp. Kanske har du sett fimpa här-skyltarna och fotspåren i marken som leder fram till dem inne i Vellinge centrum? 40 procent av det felslängda skräpet utgörs av tuggummi.

- Detta är ett testprojekt för Vellinge centrum. Om vi vid nästa skräpmätning ser att den utökade informationen gett resultat så kan det mycket väl bli tal om att implementera idén på flera platser i kommunen, säger Anna Olsson, avfallsansvarig på Vellinge kommun.

Fimpar och snuspåsar som slängs på marken är ett stort miljöproblem då de innehåller både plast som bryts ner till mikroplaster samt andra farliga ämnen. Vid regn spolas dessa ämnen ut tillsammans med dagvattnet. Dagvattnet i sin tur renas inte i reningsverk utan går direkt ut i Öresund.

Nedbrytningstiden för en fimp eller påssnus är 1-5 år. Nedbrytningstiden för tuggummi är 20-25 år.