Det förhöjda vattenståndet - läget just nu

Arbetet med att städa och rensa efter det mycket höga vattenstånd som inträffade onsdagen den 4 januari har inletts och kommer att pågå under en tid framöver.

Som mest var vattenståndet i Skanör uppe i mer än en och en halv meter över det normala. Eftersom vattnet nu även fryser till så kan det vara halt på vägar, gång- och cykelvägar och ridstigar som stått under vatten. Nedan finns bilder på hur det såg ut i Skanör under torsdagsförmiddagen den 5 januari.

Flommenstranden

Flommenstranden

Ridstig och cykelbana väg 100

Ridstig och cykelbana

Skanörs hamn

Skanörs hamn

Foto: Lisa Sundgren