Den nya Lindesgården tar form

Vid byggnation av den nya Lindesgården i Vellinge kommer kommunen arbeta för ett hållbart byggande med hänsyn till både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter

Kommunen kommer att eftersträva en låg energianvändning, sunt inneklimat och giftfria material

Den nya Lindesgården är tänkt att vara ett flexibelt utrymme där flera verksamheter kan dela på väl genomtänkta, öppna och ljusa lokaler med hög flexibilitet som går att användas var för sig eller tillsammans.

Fritidsverksamheten ska vara en naturlig del även av den nya Lindesgården för att stödja kreativitet, upptäckaranda och social utveckling hos ungdomarna. Men även pensionärsföreningar, LSS daglig verksamhet och utrymmen för det lokala föreningslivet är tänkt att finnas i den nya Lindesgården.

Den förra Lindesgården i Vellinge brann ned i en anlagd brand förra hösten.