Beslut om tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga

Fredagen den 29 december hade kommunstyrelsen ett extrainsatt sammanträde för att besluta vad kommunen ska göra med regeringens tillfälliga kommunbidrag avseende ensamkommande unga som fyller 18 år under asylprocessen. Kommunstyrelsen beslutade att bidraget ska användas till kommunens övergripande integrations- och etableringsarbete.

Det tillfälliga kommunbidraget innebär för Vellinge kommuns del totalt 910 669 kronor. Regeringens syfte med bidraget är att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga som fyller 18 år, eller blivit uppskrivna i ålder till 18 år, under asylprocessen att bo kvar i kommunen där de vistas tills de får slutgiltigt besked i sitt ärende.

Stadsbidraget innebär inte någon förändring i lagstiftningen för ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna.

Kommunstyrelsen beslutade enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: att det tillfälliga stödet till kommuner för ensamkommande unga asylsökande avsätts för integration- och etableringsåtgärder för de målgrupper som ligger inom kommunens lagskyldiga ansvarsområde. Dessa är nyanlända med permanent uppehållstillstånd som blivit anvisade till Vellinge kommun enligt bosättningslagen, ensamkommande asylsökande under 18 år och ensamkommande som fyllt 18 och fått permanent uppehållstillstånd.

- Det tillfälliga bidraget förändrar inte ansvarsfrågan, och dessa individers möjlighet att slutföra påbörjad gymnasieutbildning finns kvar. Att det är ett tillfälligt bidrag innebär också att detta inte skulle innebära någon långsiktig lösning för de berörda individerna, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Efter votering blev rösterna 8-5. Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för det föreslagna beslutet. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Nya Listan röstade emot och hade ett gemensamt yrkande, att bidraget skulle tillgängliggöras för ideella föreningar som arbetar med stöd för ensamkommande asylsökande över 18 år.

Läs mer i kallelsen här: (PDF-dokument, 143 kB).