Beläggningsarbete i Vellinge och i Falsterbo

Gatorna som påverkas är Falsterbovägen och Smidts gata i Vellinge och Storgatan i Falsterbo.

Under arbetet kommer framkomligheten på dessa gator att vara begränsad och vi rekommenderar därför att välja alternativa vägar.

Kommunen och entreprenören ber om överseende med detta.

Falsterbovägen, Vellinge. Arbetet utförs måndagen den 24 samt torsdag den 27 september mellan kl. 19-24.

falsterbovägen

Smidts gata, Vellinge. Mindre justeringar kvarstår. Beräknas klart vecka 40.

smidts gata

Storgatan, Falsterbo. Beläggningsarbete påbörjas fredag vecka 38. Beräknas klart vecka 40.

3