Begränsad framkomlighet vid östra idrottsplatsen

Med anledning av anläggandet av den nya konstgräsplanen vid östra idrottsplatsen kommer framkomligheten att vara begränsad vid framförallt Vattentornsgatan.

Busshållplatsen precis utanför idrottsplatsen flyttas provisoriskt under några veckor ca 50 meter västerut. Gångtrafikanter och cyklister kommer hänvisas till andra sidan av gatan.

Läs mer om konstgräsplanen här

Cykelöverfart flyttas

I samband med detta arbete har gång- och cykelbanan på samma sida som fotbollsplanen behövt flyttas till andra sidan Vattentornsgatan. Vid passagen av Hököpingevägen har därför övergångsställe och cykelpassage på södra sidan stängts av. Istället leds nu gång- och cykeltrafiken över det norra övergångsställethar där det också införts en cykelöverfört. Cykelöverfart innebär att bilister har väjningsplikt för cyklar.