Arbete med spillvattenledningar 5-6 december

På tre gator i kommunen utförs arbete med spillvattenledningar under måndag och tisdag 5-6 december.

Gatorna som berörs är:

Sandvipevägen i Falsterbo

Stortrappsvägen i Skanör

Dragongatan i Vellinge

Arbetet kommer medföra viss påverkan av framkomligheten på dessa gator. Vi hoppas på överseende med detta, och ber alla köra försiktigt!