Använd vattnet smart i värmeböljan

Den senaste tidens varma och torra väder medför att vattenförbrukningen i kommunen för närvarande är väldigt hög.

vatten

Kommunen kan fortfarande i stort leverera tillräckligt med vatten men i en del områden kan det vara lågt tryck eller till och med vattenbrist under kortare perioder. De senaste dygnen har detta framför allt gällt Räng Sand, Östra Grevie och delar av Vellinge tätort under kvällstid. Kommunen arbetar för att komma till rätta med detta. Du som kommuninvånare kan själv hjälpa till genom att inte slösa med vattnet.

Hur kan jag använda mindre vatten?

  • Vattna trädgården måttligt och använd helst uppsamlat regnvatten för bevattning
  • Diska och tvätta med fulla maskiner
  • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt
  • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna
  • Duscha kortare
  • Tvätta inte bilen just nu
  • Laga läckor i kranar

Missfärgat vatten

Vid de varierande tryck som just nu förekommer finns risk att vattnet under kortare perioder kan bli missfärgat på vissa platser. Detta är helt ofarligt men man bör vara försiktig vid exempelvis vittvätt.

För mer information kan du besöka Sydvattens webbplats