Anläggningsarbete i Vellinge

Under vecka 33 kommer det att ske beläggningsarbete på tre gator i Vellinge tätort.

Gatorna som berörs är Gästgivaregatan, Frans Gustavsgatan och Bankgatan. Se kartor nedan. Under arbetet kommer framkomligheten på dessa gator att vara begränsad och vi rekommenderar därför bilister att välja alternativa vägar. Kommunen och entreprenören ber om överseende med detta. Arbetet beräknas vara färdigt under vecka 33.

vägarbete

vägarbete

vägarbete