Upphandling och inköp

Upphandlingspolicyn är fastställd av kommunstyrelsen den 29 januari 2014, § 144 och gäller för kommunen och dess helägda bolag.

Upphandlingspolicy för Vellinge Kommun (PDF-dokument, 92 kB)

Upphandling ska genomföras så att kommunens verksamheter får varor och tjänster med rätt funktion, rätt kvalitet och rätt pris vid rätt tillfälle.

Upphandling ska ske på ett öppet (transparent) sätt. Vidare ska de grundläggande principerna i EG-rätten om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. Alla anbudsgivare ska behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt.

Som framgår av kommunens vision ska alltid kostnadseffektiva lösningar prioriteras. Detta innebär att ekonomin i varje upphandling ska ha störst tyngd och utifrån ett totalkostnadstänkande vara avgörande för vilken leverantör som väljs.

Kommunens miljömålsplan ska beaktas.

Aktuella upphandlingar

Vellinge kommun publicerar samtliga upphandlingar i e-Avrop. Se länkarna till höger under Relaterade länkar.