Centrumutveckling

Centrumutveckling i Vellinge kommun består av att utveckla samverkan och förståelse mellan kommunen, fastighetsägarna, handeln/företagen och invånarna.

Arbetet med centrumutveckling bygger på ett inifrånperspektiv, där man tillsammans tar fram idéer, tankar, visioner och mål. Detta ska leda till attraktiva, aktiva, tillgängliga och öppna centra och handelsområden i kommunen.

Det är viktigt att lyfta fram och aktivera de eldsjälar som finns i kommunen och skapa delaktighet som ger ett positivt engagemang.

Uppdraget med centrumutveckling sträcker sig i första hand över de större orterna i kommunen – Höllviken, Skanör-Falsterbo och Vellinge.

Centrumutveckling är en del av kommunens utvecklingsstrategi. Projektrapporten för hittar du här (PDF-dokument, 2,0 MB). De andra delprojekten kan du läsa om på sidan styrdokument.

Läs mer på de olia centrumföreningarnas Facebooksidor!

Skanör Falsterbo Centrumförening

Vellinge centrumförening

Handelsplats Höllviken