Till Vellinge kommuns startsida

Fritidshem

När skoldagen är slut
tar fritidshemmen hand om skolbarnen.
Fritidshemmen är till för barn upp till 12 år.
Det finns kommunala och fristående fritidshem.

Barn som behöver särskilt stöd
kan vara på fritidshem
också efter att de har fyllt 12 år.

Här är telefonnummer
till fritidshemmen i Vellinge:

Arkens fritidshem,
fristående fritidshem
Telefonnummer 040-602 46 80

Framtidskompassen Västra Ingelstad skolan,
fristående fritidshem
Telefonnummer 040-42 59 01

Herrestorps fritidshem,
kommunalt fritidshem
Telefonnummer 040-42 50 20

Håslövs fritidshem,
fristående fritidshem
Telefonnummer 040-42 30 91

Ljungenskolans fritidshem,
kommunalt fritidshem
Telefonnummer 040-42 58 50

Framtidskompassens i Vellinge fritidshem,
fristående fritidshem
Telefonnummer 040-68 53 80 eller 040-685 38 04

Sandeplanskolans fritidshem,
kommunalt fritidshem
Telefonnummer 040-42 58 10

Skanör skolas fritidshem,
kommunalt fritidshem
Telefonnummer 040-42 55 30

Skanör/Falsterbo Montessoriskolans fritidshem,
fristående fritidshem
Telefonnummer 040-47 55 02

Stora Hammars skolas fritidshem,
kommunalt fritidshem
Telefonnummer 040-42 54 50

Södervångs fritidshem,
kommunalt fritidshem
Telefonnummer 040-42 50 10

Tångvallaskolans fritidshem,
kommunalt fritidshem
Telefonnummer 040-42 55 70

Ängdala skolors fritidshem,
fristående fritidshem
Telefonnummer 040-678 33 87