Informationsmöte kring satsningar på kollektivtrafik väg 100

På torsdag den 14 november bjuder kommunen, Skånetrafiken och Trafikverket in till informationsmöte om kollektivtrafiksatsningar på väg 100. Mötet äger rum i Stora Hammars skolmatsal mellan klockan 17.00-20.00

Trafikverket, Skånetrafiken och Vellinge kommun planerar olika åtgärder för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafik i kommunen. Vellinge kommun bygger nya busstationer och pendlarparkeringar för cyklar och bilar. Skånetrafiken inför en ny högkvalitativ busslinje för högre kapacitet och komfort. Trafikverket bygger om delar av väg 100 för att höja trafikkapaciteten.

Nu bjuds du som kommuninvånare in till ett gemensamt öppet hus där du kommer ha möjlighet att få information och ställa frågor kring detta projekt.

Observera att detta möte inte är en del av ett formellt samråd i juridisk mening. Om du har synpunkter kring projektet som du vill ska tas i beaktning så framförs dessa med fördel under samrådsprocessen. Syftet med detta möte är i första hand att svara på frågor och ge information. Samråd kommer att hållas senare i processen för de platser som omfattas av vägplan eller detaljplan.

Tid och plats: Torsdag den 14 november klockan 17-20 i matsalen på Stora Hammars skola i Höllviken. Det bjuds på kaffe och mindre fika!

Läs mer om projektet

Publicerad:
5 november, 2019