Kommunfullmäktige 22 oktober

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan besöka sammanträdena som hålls i salen Måkläppen på kommunhuset.

Det går att följa dem via vår webbsändning. Du kan också titta på webbsändningen i efterhand.

På sidan med Kallelser och protokoll kan du läsa kungörelser och efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil. Kungörelser innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet.

Länk till vår webbsändingar

Publicerad:
1 oktober, 2019