Trygghetsvärdar ska öka den upplevda tryggheten i kommunen

Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen att Vellinge kommun ska anställa trygghetsvärdar. Trygghetsvärdarna som ska rekryteras under våren har till uppgift att skapa närvaro runtom i kommunen under framförallt kvällar och nätter.

Bakgrunden till beslutet är att den upplevda tryggheten i kommunen har sjunkit bland invånarna de senaste åren, trots att brottsstatistiken minskar.

- Den upplevda otryggheten är högre än den faktiska brottsligheten. Därför vill vi arbeta mer proaktivt och öka vår närvaro i det offentliga rummet så att folk kan känna sig mer trygga, säger Jesper Behm Fransson, trygghet- och säkerhetsutvecklare på Vellinge kommun.

- Vi har tittat på andra kommuner som arbetar med trygghetsvärdar och ser att resultatet där har varit väldigt positivt. Därför vill vi testa och se hur effekten kan bli på Vellinge kommun, men vi kommer naturligtvis att utvärdera resultatet efterhand.

Trygghetsvärdarna och bilarna som de använder ska vara tydligt uppmärkta med kommunens logga så att det inte råder några oklarheter att de representerar kommunen. Trygghetsvärdarna kommer inte ha några särskilda befogenheter utan meningen är att de ska tillkalla polis om de ser ett brott begås.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) är övertygad om trygghetsvärdarna kommer spela en betydelsefull roll när det gäller den upplevda tryggheten,

- Genom ökad närvaro i kommunens olika delar ska dialogen med invånarna förbättras och samverkan med olika samhällsaktörer utvecklas. I Vellinge prioriterar vi tryggheten och arbetet med att öka tryggheten måste pågå kontinuerligt och får aldrig vila, säger hon.

Tjänsten som trygghetsvärd finns att söka här