Översvämningar

De senaste åren, särskilt på somrarna, har det blivit vanligare med kraftig nederbörd följt av översvämning. Vet du om att området du bor i tidigare har drabbats av översvämningar kan det vara bra ha att ha en viss beredskap för att lindra konsekvenserna om vattnet börjar stiga.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Erfarenheter visar att kunskapen om hur man förebygger och skyddar sig mot översvämningar behöver bli bättre hos den enskilde.

Länsstyrelsen har tagit fram en skrift som det kan vara bra att ta del av, både du som är fastighetsägare och du som funderar på att bli. Skriften heter "Har du råd att ligga lågt (PDF-dokument)".

Vid översvämning

Om du drabbas av översvämning gör du följande:

 • Gör så snart det är möjligt en anmälan till ditt försäkringsbolag
 • Gör en anmälan till Vellinge Direkt, tfn 040-42 50 00
 • Bryt all elektrisk ström (töm ev. kyl och frys)
 • Bygg barriärer med sandsäckar eller dylikt
 • Flytta värdefulla ägodelar från det utsatta området
 • Fyll örngott eller liknande med sand eller jord och stoppa ner det i golvbrunnar och toalettstolar för att förhindra att vatten trycks upp bakvägen.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar med silikon och plywoodskivor och/eller plastduk
 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.
 • Följ nyhetsrapporteringen via www.vellinge.se, radio och/eller TV så du vet hur översvämningen utvecklas
 • Fotografera eller filma skadorna, och gör även en förteckning över dem.
 • Drick inte vattnet i kranen förrän kommunen ger klartecken

Se även http://www.vellinge.se/bygga-bo-miljo/vatten-och-avlopp/kallaroversvamning/

Kontakt

Vid frågor om översvämningar kontakta Max Persson, VA-chef

tfn 040-42 51 87 eller e-post max.persson@vellinge.se