Tillsammans gör vi Vellinge tryggare

Här kan du läsa om kommunens trygghetsarbete och vad du själv som medborgare eller företagare kan bidra med.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar genomförs under året med representanter från den kommunala organisationen och polisen tillsammans med boende och andra intresserade. Syftet är att skapa dialog kring hur man kan göra det aktuella området tryggare och mer trivsamt.

Trygghetstips

Om du som medborgare upplever otrygghet eller vill lämna trygghetsrelaterade tips till oss, kan du göra det via denna e-tjänst.

Detta gäller tips till kommunen, inte till polisen! Tips till polisen lämnas in som vanligt till 114 14 eller genom att gå in på polisens hemsida.

Trygghetsträffar

Detta är ett nytt forum för dig som medborgare att träffa representanter från den kommunala organisationen. Här är det fritt fram att lämna synpunkter och få information om trygghetsrelaterade frågor, till exempel hur du skyddar din bostad mot inbrott.

Vi kommer att anordna trygghetsträffar under året.

Klotter

Om du ser klotter på någon kommunal eller offentlig byggnad eller egendom, skicka gärna en felanmälan till oss via vår e-tjänst eller Vellinge kommuns app.

Du kommer till e-tjänsten via denna länk.

Öppna appen på plats, och välj felanmälan och sedan klotter som kategori. Du lägger sedan till bild och plats för felet och skickar.

Övervakningskameror

För att minska skadegörelse sätts värmekameror upp på utvalda platser och kommunen ansöker även om tillstånd för att sätta upp övervakningskameror.

Nattvandring

Vellinge kommun stödjer uppstarten av nattvandrarna och kommer att erbjuda lokal, anordna möten tillsammans med dem och hjälpa till med deras informationsspridning.

Mer information om nattvandring hittar du här.