Planer på remiss just nu

Här hittar du detaljplaner och översiktsplaner som är under upprättande samt gällande detaljplaner och andra planer och projekt.

Planer ute på remiss

I menyn till vänster hittar du detaljplaner och översiktsplaner som är ute på remiss just nu.

Andra aktuella planer och projekt

Andra aktuella planer och projekt som är under framtagande hittar du under "Aktuella planer och projekt". Använd kartan för Aktuella planer och projekt.

Gällande detaljplaner

Vill du titta på detaljplaner som gäller idag använder du kartan över gällande detaljplaner. Karta över gällande detaljplaner.

Om du har frågor kring detaljplaner, kontakta oss på Tillväxtavdelningen, Enheten för Plan och Exploatering. Telefon: 040-42 50 00 eller e-post: plan@vellinge.se .