Markanvisning Höllviken

Nu bjuder kommunen in till en markanvisningstävling för bostadsbebyggelse i Höllviken. Välkommen med ditt anbud!

markanvisning-höllviken

Vellinge kommun har för avsikt att skapa en ny grön pärla längs Höllvikens centrumgata. Detaljplanen är ute på samråd och ger möjlighet till byggnation av bostäder upp till fyra våningar. Kommunen efterfrågar hyresrätter med handel i bottenvåningarna.

Planbeskrivning, plankartor och tävlingsinformation finns att ladda ned i högermenyn.

Vid frågor kontakta projektledare Linda Ericsson