Kronodal och Kungstorpsvägen

Inom ramen för Höllvikens stadsmiljöprogram ska Kronodalsområdet och Kungstorpsvägen förskönas och göras säkrare och mer tillgängligt.

Kungstorpsvägen

En ordentlig, belyst gång- och cykelväg ska anläggas längs vägen där speciell hänsyn har tagits till barn på väg till och från Stora Hammars skola.

Oxelallén ska påbyggas med nya planteringar. Även korsningar längs med Kungstorpsvägen ska göras säkrare, och cirkulationspasset vid Preem-macken ska göras om för en tydligare trafiklösning.

Infrastrukturen för kollektivtrafiken ska få sig ett ordentligt lyft med bland annat nya bänkar och cykelställ.

Kronodal

Ny allmän platsmark ska uppföras runt Omtankens hus, vilket innebär en ny torgyta mellan Omtankens hus och kyrkan. Sittmöjligheter, fontän, boulebanor och vacker grönska ska sättas på plats. Gestaltningen har hämtat mycket från kyrkans formspråk. Även parkeringar i området anläggs för att möta det behov som Omtankens hus kommer generera i.

Hela projektet beräknas pågå till september 2019.

Ritningar finns att titta på i högermenyn. Observera att vissa ändringar kan komma att göras i ritningarna med tiden.

Tidsplan

Kungstorpsvägen, väster om Kronodalsvägen

Ombyggnad av södra sidan med ny gång- och cykelbana, samt en ny trädrad med fördröjning av dagvatten i ytan utmed körbanan. Under detta läggs nya va-ledningar. Klart vecka 28 - 2018

Korsningen Kungstorpsvägen och Kronodalsvägen

Cirkulationen byggs om för att passa den nya utformningen av Kungstorpsvägen. Klart vecka 42 - 2018

Kungstorpsvägen, öster om Kronodalsvägen

Ombyggnad av södra sidan med ny gång- och cykelbana, samt en ny trädrad, med fördröjning av dagvatten i ytan, utmed körbanan. Under detta läggs nya va-ledningar. Ombyggnad av norra sidan med gångbana, träd och parkeringsplatser. Klart vecka 42 - 2018

Kronodalsvägen mellan Kungstorpsvägen och Bokdalsvägen

Gatan byggs om och får gångbanor med betongplattor på båda sidor. Mellan den östra gångbanan och körbanan anläggs en gräsremsa med träd. Klart vecka 15 - 2019

Bokdalsvägen

Byggs om och får en gångbana med betongplattor samt parkeringsplatser varvat med träd på norra sidan.
På södra sidan sätts en ny kant av granit och gångbanan omasfalteras. Klart vecka 15 - 2019

Ny gata och torg framför Omtankens hus, samt nya parkeringar väster och öster om kyrkan

Nyanläggning och total upprustning. Se illustration ovan. Klart vecka 24 – 2018

Ny gata väster om församlingshuset

Det byggs en ny gata som förbinder Kyrkvägen med Kungstorpsvägen.
Gatan får gångbanor med betongplattor, trädrad och några parkeringsplatser. Klart vecka 15 – 2019