Kommunarkivet

Arkiven är del av vårt nationella kulturarv. I arkiven kan du ta del av handlingar som rör politik och större samhällsförändringar, såväl som information om enskilda individer. I Vellinge kommunarkiv finns handlingar från kommunernas bildande 1863, ända fram till våra dagar.

Offentlighetsprincipen är grunden för all arkivvård. I Vellinge kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet och ansvarar för kommunarkivet. Kommunarkivet är ett arkiv för slut­för­varing av handlingar.

Arkivlagen och andra speciallagar (så som till exempel socialtjänstlagen) reglerar vilka handlingar som ska bevaras för framtiden. Även mycket gamla handlingar är allmänna – offentlighetsprincipen har inget utgångsdatum.

Handlingar som ofta hämtas ut

Vanliga handlingar som hämtas ut är:

  • skolhälsovårdsjournaler
  • klasslistor
  • akter om barnavård
  • adoptionhandlingar
  • betygskopior

Som släktforskare kan du hitta uppgifter om din familj i folkskolornas arkiv. För den som är intresserad av lokalhistoria finns politiska beslut och ärenden från de gamla kommunerna och deras förvaltningar.

Frågor om kommunarkivet

För att ta del av handlingar ut arkivet eller få hjälp med att söka information som rör Vellinge kommuns verksamheter, kontakta Emil Ahlbertz på 040-42 50 00.

Kopior på arkivhandlingar

Arkivhandlingar får inte tas med utanför kommunhuset. Däremot går det bra att mot, av kommunfullmäktige, fastställd avgift ta kopior av handlingarna.

  • Kopior under tio sidor är gratis.
  • Tio sidor kostar 50 kronor, och därutöver kostar varje kopia två kronor.
  • Betygsavskrift 250 kronor (kommunarkivet tillhandahåller betygsavskrifter till dig som gått på numera nedlagda Vångaskolan. För betygsavskrift från övriga skolor i kommunen kontakta den skola du gått på.

Relaterade länkar