Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll

Här hittar du miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll.

Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller.

Länkar till kallelser och protokoll utgörs av aktuellt sammanträdesdatum.

Årets möten

Kallelser*

Protokoll*

2018-01-25 (PDF-dokument, 89 kB) 2018-01-25 (PDF-dokument, 5,4 MB)
2018-03-01 2018-03-01
2018-04-05 2018-04-05
2018-05-03 2018-05-03
2018-06-14 2018-06-14
2018-08-30 2018-08-30
2018-09-04 2018-09-04
2018-10-23 2018-10-23
2018-11-12 2018-11-12

* Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt Personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet. I vissa av de kallelser och protokoll du hittar här är personuppgifterna borttagna. Fullständiga protokoll finns att läsa på biblioteken i Vellinge kommun, i kommunhuset eller kan skickas till dig från registrator i respektive nämnd.

Äldre kallelser och protokoll

Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll från 2016 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll från 2017

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.