Kommunfullmäktiges kallelser, protokoll och motioner

Kommunfullmäktige sammanträder vid åtta tillfällen 2018. Du kan följa sammanträdet på plats eller direkt via webben. Sändningen kan du också titta på i efterhand.

Följ mötet via webben

Sedan den 14 september 2011 sänds sammanträdena från fullmäktige i Vellinge kommun direkt på Vellinges Bambuserkanal, där du också kan titta på mötena i efterhand.

Årets möten

Nedan finns sammanträdesdatumen för kommunfullmäktiges sammanträden under 2018. Datumen under rubrikerna Kungörelser och Protokoll är detsamma som sammanträdesdatum.

Efter att kungörelsen (som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet) skickats ut finns den tillgänglig att läsa här som en pdf-fil. Efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil.

Kungörelser

Protokoll

2018-02-28 (PDF-dokument, 337 kB)
2018-02-28
2018-04-25
2018-04-25
2018-06-20
2018-06-20
2018-10-03 2018-10-03
2018-10-17
2018-10-17
2018-11-28 2018-11-28
2018-12-05 2018-12-05
2018-12-12 2018-12-12

Motioner

2017-12-09 Motion från Henrik Thorsell (L) om kartläggning av missbruksproblem (PDF-dokument, 816 kB)
2017-12-09 Motion från Henrik Thorsell (L) om att utreda förutsättningarna för en tjänst som förstelärare med inriktning lokalhistoria (PDF-dokument, 362 kB)
2017-12-09 Motion från Henrik Thorsell (L) om ändring i detaljplaner för Ljunghusen m fl (PDF-dokument, 277 kB)
2017-11-21 Motion från Deniz Eryilmaz (SD) om att ansluta samtliga av Vellinge kommuns lokaler till räddningstjänstens automatiska brandlarm (PDF-dokument, 373 kB)
2017-11-02 Motion från Boel Franzén Sveger (L) m fl om att ersätta konstgräsplanernas gummigranulat med miljövänliga alterativ (PDF-dokument, 457 kB)
2017-11-02 Motion från Madeleine C Ahnell (NL) om att vid nästa upphandling av sophämtning efterfråga ett fyrfackssystem med ökad materialåtervinning för hushållen (PDF-dokument, 467 kB)
2017-11-02 Motion från Madeleine C Ahnell (NL) om att rektorerna ska ha rapportskyldighet gällande elevomsättningen på de kommunala skolorna. (PDF-dokument, 330 kB)
 2017-10-16 Motion från Angela Everbäck (MP) om inrättande av en tjänst som integrationssamordnare (PDF-dokument, 597 kB)
2017-09-26 Motion från Andreas Johansson (L) om uppdrag att utreda vad en övergång till fritt antal timmar av ledsagning skulle innebära (PDF-dokument, 344 kB)
2017-09-26 Motion från Mikael Dahlgren (L) om ny bussträckning för regionbuss 181 (PDF-dokument, 376 kB)
2017-09-22 Motion från Henrik Thorsell (L) om ökad skyddjakt på rådjur (PDF-dokument, 253 kB)
2017-09-22 Motion från Henrik Thorsell (L) om att göra bredband obligatoriskt vid bostadsanpassning (PDF-dokument, 261 kB)
2017-09-22 Motion från Henrik Thorsell (L) om att busskort under hela studietiden (PDF-dokument, 310 kB)
2017-07-20 Motion från Angela Everbäck (MP) om möjlighet till deltagande i Kulturskolan för alla barn i Vellinge kommun (PDF-dokument, 1,1 MB)
2017-07-11 Motion från Angela Everbäck (MP) om avfallstunnor på stränderna året runt (PDF-dokument, 358 kB)
2017-07-10 Motion från Angela Everbäck (MP) om att Vellinge ska jobba med livscykelanalyser för att minska miljöpåverkan (PDF-dokument, 374 kB)
2017-07-10 Motion från Angela Everbäck (MP) om att Vellinge ska jobba aktivt med Agenda 2030 (PDF-dokument, 688 kB)
2017-07-10 Motion från Angela Everbäck (MP) om att Vellinge ska följa upp klimatmålen årligen (PDF-dokument, 324 kB)
2017-07-10 Motion från Angela Everbäck (MP) om att Vellinge ska certifieras enligt miljöledningsstandard (PDF-dokument, 355 kB)
2017-07-10 Motion från Angela Everbäck (MP) om att ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan i kommunens matserveringar (PDF-dokument, 383 kB)
2017-07-10 Motion från Angela Everbäck (MP) om att koppla miljömålen till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet (PDF-dokument, 341 kB)
2017-07-10 Motion från Angela Everbäck (MP) om att fram ett åtgärdsprogram för att minska bullernivåerna (PDF-dokument, 398 kB)
2017-06-28 Motion från Mikael Dahlgren (L) om obligatorisk synundersökning i årskurs 5 (PDF-dokument, 482 kB)
2017-06-28 Motion från Mikael Dahlgren (L) om bättre inomhusklimat i Vellinges kommunhus (PDF-dokument, 410 kB)
2017-06-28 Motion från Henrik Thorsell (L) om införande av dialogmöte med exploatörer som söker planbesked (PDF-dokument, 301 kB)
2017-06-28 Motion från Henrik Thorsell (L) om god nationell praxis vid offentlig upphandling (PDF-dokument, 607 kB)
2017-06-28 Motion från Boel Franzén Sveger (L) om att Vellinge kommun ska bli en attraktiv kommun med låga bullernivåer (PDF-dokument, 528 kB)
2017-06-28 Motion från Boel Franzén Sveger (L) om att Vellinge kommun ska anställa en specialist på offenligt upphandling (PDF-dokument, 507 kB)
2017-06-28 Motion från Andreas Johansson (L) om att ta fram en ny detaljplan för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunen. (PDF-dokument, 299 kB)
2017-06-28 Motion från Boel Franzén Sveger (L) om inköpsförbud av hygien- och rengöringsprodukter som innehåller mikroplaster (PDF-dokument, 508 kB)
2017-06-16 Motion från Angela Everbäck (MP) m.fl. om möjlighet till deltagande i kulturskolan för alla barn i Vellinge kommun (PDF-dokument, 700 kB)
2017-04-07 Motion från Madeleine C Ahnell (NL) om att ändra morgontiden för när hundar får vistas på de allmänna badstränderna mellan 15 maj till 31 augusti (PDF-dokument, 455 kB)
2017-04-07 Motion från Madeleine C Ahnell (NL) att kommunal mark i Vellinge inte ska upplåtas till cirkusar som använder vilda djur i sina föreställningar (PDF-dokument, 481 kB)
2017-03-06 Motion från Angela Everbäck (MP) om att jobba med projekt kring "Den ätbara staden" (PDF-dokument, 574 kB)
2017-02-22 Motion från Angela Everbäck (MP) om försök med dagsljuslampor i skolor (PDF-dokument, 453 kB)
2017-02-02 Motion från Andreas Johansson (L) om att vid varje bokslut författas en rapport kring utvecklingen för kommunens gjorda investeringar, både nya och gamla, vad avser nyttjandevärdet (PDF-dokument, 454 kB)
2017-01-30 Motion från Henrik Thorsell (L) att publicera information på kommunens hemsida om grundvatten och havsvattennivåer (PDF-dokument, 301 kB)
2017-01-20 Motion från Angela Everbäck (MP) om interaktiva kartor och Minecraft för ökade möjligheter att engagera medborgarna (PDF-dokument, 484 kB)
2017-01-20 Motion från Angela Everbäck (MP) om införande av e-förslag i Vellinge kommun (PDF-dokument, 419 kB)

Äldre kungörelser och protokoll

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2009-2016 hittar du genom att klicka på nedanstående länkar:

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2017

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2016

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2015

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.