Kallelser och protokoll

Här hittar du kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider. Du kan också ta del av fullmäktiges kungörelser och protokoll samt kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Protokollen får inte läggas ut förrän de är justerade. Enligt lag ska de vara justerade senast 14 dagar efter sammanträdesdagen. Varje nämnd har ansvar för sina protokoll och deras publicering på hemsidan.

Kommunala sammanträden

Protokoll som ska anslås hittar du under kommunens Anslagstavla.

Det finns också en direkt länk längst upp på sidan, där heter den Anslagstavla.